BLOG O ODŠKODNENÍ

Ako získať maximálne odškodné po dopravnej nehode.

Aké tresty hrozia vinníkovi za dopravnú nehodu ?

Zásady ukladania trestov pri dopravnej nehode Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom. Má mu zabrániť v páchaní ďalšej trestnej činnosti. Trest má vytvoriť  podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život. Súčasne má odradiť iných od páchania...

Dopravné nehody, ich príčiny a následky

Dopravné nehody a ich legálna definícia Dopravné nehody sú definované zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. Dopravná nehoda je spravidla udalosť, ku ktorej došlo pohybom vozidla v cestnej premávke a mala za následok škodu na životoch,...