Aké tresty hrozia vinníkovi za dopravnú nehodu ?

Zásady ukladania trestov pri dopravnej nehode Trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom. Má mu zabrániť v páchaní ďalšej trestnej činnosti. Trest má vytvoriť  podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život. Súčasne má odradiť iných od páchania...

Trestný rozkaz a odpor proti trestnému rozkazu

Trestný rozkaz Trestný rozkaz je alternatívnym spôsobom riešenia trestnej veci. Predstavuje odklon od prejednania veci na hlavnom pojednávaní menej formálnym alternatívnym procesným postupom, na rozdiel od náročného súdneho konania. Trestný rozkaz je odsudzujúcim...